הקדמה

 

רקע I: מפות ארץ ישראל במאה 19
רקע II: כרטוגרפים וחוקרים יהודיים
רקע III: השפעת המקורות היהודיים
רקע IV: השפעה גיאופוליטית
     

אפרים גרוור (גראווער)

מפת ארץ ישראל נחקרה ומדויקה היטב מאת אפרים גראווער.
אודיסה, דפוס פרוגרס, התרנ"ט
.

1899
     

פנחס הלוי הורוביץ

מפת ארץ ישראל וסוריה Hebräische Palaestine und Syria Handkarte
ירושלים. בית ועד הכללי, תרס"ג

1903
     

משה קליר

מפת הארץ הקדושה לגבולותיה:
לשנים עשר שבטי ישרון.
נאם המצייר מפת א"י וסוריא והמפה הזאת והמו"ל  משה בר י' קליער.

1905
     

יצחק גולדהאר

רושם דכל ארץ ישראל. המצייר: אברהם גאנון. ליטאג. אייזיק צבי שילד. מתוך: "אדמת קודש": היא ארץ ישראל לגבולותיה.

1907
     

ד"ר קורט נברצקי

מפת המושבות (הקולוניות)
העבריות בארץ ישראל.

1914
     

ישראל בלקינד

מפת ארץ ישראל וסוריה.
ליטוגרפיה א.ל. מאנזאהן, ירושלים

1911
     

 יצחק גולדהאר מירושלים
רושם דכל ארץ ישראל, מראי מקומות הנזכרות בתנ"ך, בגמרא ובמדרש רבה, בשמות שקראו להם בימי שפוט השופטים ובזמן הנביאים עד חתימת התלמוד.

1913
     

אליהו ספיר
מפת ארץ ישראל (פלשתינה):
עפ"י מפת קיפרט. ערוכה ע"י א. ספיר
והמהנדס א. קרוזה.
Gezeichnet v. Paul Krause & Sandor Kaestner, Berlin

1914
     

ח. גולדברג
מפת ארץ ישראל ערוכה ומצוירת ע"י ח. גולדברג, הטרנסקריפציה נקבעה עפ"י א.ספיר ופ.אוירבך, המושבות העבריות נרשמו עפ"י הד"ר קורט נברצקי.

1915
     

יהוסף שורץ. בהוצאת לאנדא.
מפת ארץ ישראל נערכה עפ"י ר' י. שווארץ בספרו "תבואות הארץ" ולפי האדריכל ד"ר ק.שיק ועפ"י המציאות.  ונרשם עפ"י מפות אחרונות של א.ג. ופ. הורוויץ.

1915
     

דוד בן גוריון, יצחק בן צבי.
מפת ארץ ישראל ביידיש
 אין פערגאנגענהייט אונד געגנווארט
הוצאת הועד הפלשתינאי של פועלי ציון, ניו יורק. ערוכה לפי המפה העברית  של א. ספיר וא. קרויזה

1918
     

מ. פרץ וא. אלמאליח

מפת ארץ ישראל בזמן הזה.
 נערכה על פי מפת קיפרט.
הוצאת בימ"ס התחיה, יפו.

1919
     

ישעיהו פרס
מפת ארץ ישראל (בשלושה חלקים נפרדים) ערוכה ע"י ישעיהו פרס בירושלים. בהוצאת בנימין הרץ : דפוס האינסיטוט הגיאוגרפי בוינה, 1921. מתוך: פרס, ישעיהו, "ארץ ישראל וסוריה הדרומית", ירושלים, תרפ"א.

1921
 
 
 

| אודות האתר || עמוד הבית || מפת האתר || חיפוש שם || לוח מודעות || כתבו אלינו |

אתר מפות עבריות מתחילת המאה ה-20. כל הזכויות שמורות ל אגן מחשוב © 2008-2010
Hebrew Maps From Early 20th Century Site. Copyright AGN © 2008-2010

בניית האתר, עיצוב, מחקר, כתיבה ועריכה: ד"ר אריה גילאי