מפת משה קליער. שנת 1905

------  פרק בהכנה  ----- 

מפת ארץ ישראל בעברית:
מפת משה קליער שנת 1905