מפת בן גוריון ובן צבי. שנת 1918

------  פרק בהכנה  -----

מפת ארץ ישראל באידיש:
מפת דוד בן גוריון ויצחק בן צבי שנת 1918