מפת פרץ ואלמאליח. שנת 1919

------  פרק בהכנה  ----- 

מפת ארץ ישראל בעברית:
מפת פרץ ואלמאליח שנת 1919