מפות קורט נברצקי. שנת 1915

פורסם לראשונה ע"י אריה גילאי: יוני 2009

מפת נברצקי מתורגמת ומופיעה בתוך
מפת לנדא בשנת 1915.
במפה המועתקת מגרמנית נעשו תיקונים קלים.

מפת נברצקי מתורגמת ומופיעה בתוך
מפת גולדברג בשנת 1915.
במפה המועתקת מגרמנית נעשו תיקונים קלים.

המושבות העבריות במפת נברצקי משנת 1919.
באדום: קווי מסילות הרכבת

 

ד"ר קורט נברצקי 1886 - 1980

ד"ר קורט נברצקי - כלכלן גרמני יהודי יליד העיר דנציג, ובעל השקפה ציונית. ביקר בארץ ישראל מספר פעמים. בשנת 1911 ערך סקר סטטיסטי מקיף של התיישבות היהודים בארץ ישראל. בעקבות ביקורו, פרסם, בשנת 1914, ספר מחקרי בנושא: חקר הבסיס הכלכלי של התיישבות היהודים בארץ ישראל*. בעבודתו הוא סוקר את הרקע הגיאוגרפי והפוליטי בארץ ישראל, את אוכלוסיות היהודים, הערבים, הנוצרים והמיעוטים האחרים. נברצקי בוחן בהרחבה את פרטי ההתנחלויות היהודיות והקמת המושבות העבריות במסגרת העלייה הראשונה, ומנתח את השפעתם של הברון רוטשילד, הברון מוריס הירש וחברת יק"א, על התיישבות היהודים. נברצקי מביא שפע של נתונים על אוכלוסיית המושבות, על התפלגות ענפי החקלאות, ההשקעה הכספית והרווח הכלכלי. במחקרו הוא מביא עדויות על מספרי התושבים המתגוררים בערים, בכפרים ובכל אחת מן המושבות.
נברצקי בוחן בעבודתו את היישוב היהודי העירוני הישן בירושלים לעומת הישוב החדש ביפו (תל אביב), וסוקר את התעשייה העירונית וכיווני התפתחותה. פרק מיוחד מוקדש לתיאור הרכבות, מסילות ברזל, נמלים ואוניות. ופרק נוסף מנתח את המצב התרבותי והחינוכי – מגני הילדים ועד לחינוך אוניברסיטאי. נברצקי מצטט עשרות רבות של ספרים ועבודות שפורסמו בעולם בנושאי ארץ ישראל, הגירה, התיישבות, פיתוח תעשייתי וחקלאי ועוד.

 

מפת נברצקי 1914

המפה המצורפת לעבודתו, בגודל 276X184 מ"מ מציגה את מיקומן של הערים הראשיות בארץ ישראל וכן מיקומן של 44 מושבות עבריות הפזורות בארבעה אזורים גיאוגרפיים: 1. אזור יהודה – 19 מושבות. 2. אזור השומרון – 7 מושבות. 3. אזור הגליל – 16 מושבות. 4. אזור עבר הירדן – 2 מושבות. המפה מדגישה את מסלול רכבת העמק, הרכבת מיפו לירושלים, הרכבת העתידית משכם לירושלים וכן מסלול הרכבת החיג'אזית מדמשק לעיר מדינה בערב הסעודית, ומסלול הרכבת מבירות לדמשק. טבלאות ההתיישבות היהודית וכן המפה של נברצקי תורגמה לעברית ונכללה במספר מפות עבריות של ארץ ישראל בתחילת המאה ה-20.

 

המושבות העבריות במפת נברצקי משנת
 1914. בשחור: מסילות ברזל קיימות ועתידיות.

*Curt Nawratzki. Die jüdische Kolonisation Palästinas : eine volkswirtschaftliche Untersuchung ihrer Grundlagen. Publisher: E. Reinhardt, München 1914.

 

מפת נברצקי 1919

לאחר מלחמת העולם הראשונה, בשנת 1918, ביקר ד"ר נברצקי פעם נוספת בארץ ישראל, עדכן את כל הנתונים הסטטיסטיים שהיו ברשותו והדפיס אותם בספר** הדן בהתיישבות היהודים בארץ ישראל. בנוסף לטבלאות המעודכנות מצורפת מפה בקנ"מ 1:800,000 ובגודל 450X315 מ"מ שבה מצויין מיקומם של 56 מושבות עבריות, הכבישים הראשיים ורשת מסילות הברזל.
בשובו לגרמניה, ייסד ד"ר קורט נברצקי חברה מסחרית גדולה להובלה ימית בעיר דנציג. בשנת 1921 נבחר ע"י מועצת העיר (סנאט) לקונסול מסחרי של העיר. היה זה אחד התפקידים המכובדים להם זכה יהודי באזור זה של גרמניה.

**Curt Nawratzki. Das neue jüdische Palästina, Publisher: Jüdischer Verlag, Berlin, 1919.

 
 

סימון המושבות העבריות באזור הגליל. קטע ממפת נברצקי 1914

שמות המושבות במפת נברצקי 1914

נקודות אדומות מציינות מושבות עבריות במפת נברצקי משנת 1919