מפת ישעיהו פרס. שנת 1921

------  פרק בהכנה  -----