מפות ישראל בלקינד. שנת 1917

------  פרק בהכנה  -----

מפת ארץ ישראל בעברית:
מפת ישראל בלקינד שנת 1917