מפות יצחק גולדהר. שנת 1913

------  פרק בהכנה  ----- 

מפת ארץ ישראל בעברית:
מפת יצחק גולדהר שנת 1913