מפת אליהו ספיר. שנת 1914

------  פרק בהכנה  ----- 

מפת ארץ ישראל בעברית:
מפת אליהו ספיר שנת 1914