מפת יהוסף שוורץ בהוצאת אליהו לנדא. שנת 1915

פורסם לראשונה ע"י אריה גילאי: יוני 2009

מפת שוורץ בהוצאת לנדא שנת 1915

מפת ארץ ישראל בעברית:
מפת שוורץ בהוצאת לנדא שנת 1915

הנספח למפת שוורץ בהוצאת לנדא

מפת המושבות העבריות המופיעה במפת לנדא

מפת המושבות העבריות המופיעה במפת לנדא
מפה על פי קורט נברצקי 1914

מפת ירושלים בנספח למפת לנדא

מפת "ירושלים וסביב לה" בנספח למפת לנדא

אינדקס למפת שוורץ בהוצאת לנדא

אינדקס למפת שוורץ בהוצאת לנדא שנת 1915

 

שמות המשתתפים בהכנת המפה

 
 

"נערך על פי דבר התייר הגדול, הרב החשוב י. [יהוסף] שווארץ בספרו "תבואת הארץ" ולפי דבר האדריכל ד"ר ק. [קונרד] שיק על פי המציאות שראו שם בעיניהם ונרשם על פי מפות האחרונות של א.ג. [אפרים גראוור] והאדון פ. [פנחס] הורוויץ. המוציא לאור, א. [אליהו] לאנדא ירושלים."

 
 

תאור המפה

לפנינו מפה עברית מקורית של ארץ-ישראל אשר הוצאה לאור בירושלים בשנת 1915 ע"י א. לנדא (לאנדא) בעל "הוצאת ספרים ירושלמי". המפה בגודל 500X453 מ"מ (כולל שוליים) הודפסה בצבע בעזרת גלופת ברזל מעובדת בצינקוגרפיה ע"י ז. עלקינד. למפה הראשית מצורפת מפה נוספת של המושבות העבריות בגודל 70X105 מ"מ. כמו כן מצורף, על אותו גיליון, נספח "תכנית הארץ ומושבותיה" המכיל: מפת ירושלים בגודל 90X100 מ"מ וטבלאות שונות. מפת שוורץ בהוצאת לנדא, כנראה הדפס של מהדורה קודמת, נמצאת באוסף המפות ע"ש ערן לאור בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, ומספרה 903.
מפה זו מהווה את אחד הניסיונות הראשונים להדפיס מפה כתובה בעברית על בסיס סמי-מדעי עם שיטת סימון כרטוגרפית הידועה בשם "רכסי זחלים" [ראה: יהושע בן אריה, ארץ ישראל במאה ה-י"ט, גילויה מחדש. הוצאת כרטא והחברה לחקירות ארץ ישראל ועתיקותיה, 1970. עמוד 89] והכוללת קואורדינאטות (°51.5 - °54.5 מעלות רוחב, °31 - °34 מעלות אורך), סרגל קנה מידה בפרסאות גרמניות, ציונים (אינדקס) ופרטים גיאוגרפיים נוספים כגון אורך, רוחב ושטח הארץ, גובה הרים מעל פני הים ועוד.
המפה מציגה את ארץ ישראל מבירות בצפון ועד למדבר פארן בדרום, ומהים התיכון במערב עד למדבריות סוריה וערב בעבר הירדן במזרח. הנספח למפה מכיל את הטבלאות הבאות: א. טבלת הישובים העבריים ובה נתונים על 62 מושבות חוות ואחוזות. ב. טבלת טבע הארץ ובה תחזית מטאורולוגית לכל אחד מחדשי השנה. ג. טבלה כרונולוגית של מושלי הארץ. ד. מספר התושבים בפלכים ובמחוזות. ה.תאור ירושלים והשכונות העבריות בסביבתה.

 

תוכן המפה

המפה מציינת את גבולות הארץ לפי תחום עולי מצרים. את שמותיהם העבריים של אגמים, נהרות, הרים, עמקים ומדבריות. המפה כוללת שמות בעברית של ערים ראשיות וכפרים המזוהים בשמותיהם התנכיים. רבים מהכפרים הערביים אינם מוזכרים. גודלה של הארץ וחלוקתה בהתאם ל-12 שבטי ישראל מצוינת ע"י שמות השבטים.
סימון מיוחד בצורת מגן דוד ניתן ל-16 מושבות עבריות שנבנו במסגרת העלייה הראשונה בין השנים 1882 (ראשון לציון) לבין שנת 1894 (מקוה ישראל). בנוסף לכך צוינו כל 62 המושבות והחוות העבריות במפה מיוחדת שהודפסה בפינה השמאלית של המפה, רשימת כל המושבות האלה, שנת הקמתן ומספר תושביהן מופיעה בנספח למפה. התפלגות מספר התושבים בערים הראשיות בין יהודים נוצרים ומוסלמים מובאת בטבלה מיוחדת בנספח וכמו כן מופיעה רשימה של 53 שכונות יהודיות שנבנו מסביב לירושלים. המידע בנספח, מעודכן עד לתחילת שנת 1915.

     

המוציא לאור אליהו לנדא (לאנדא)

המו"ל א. לנדא הוא ר' אליהו בן אליעזר ובתיה לנדא שנולד בירושלים ביום 19.7.1873. היה בן נינו של הגאון רבי אליהו - הגר"א - הגאון מווילנה. לנדא חקר ותיעד במשך שנים את תולדות משפחת הגר"א. היה בעל "הוצאת ספרים ירושלמי" בעיר העתיקה בירושלים והוציא לאור את התנ"ך במהדורה ארץ ישראלית. היה אספן ספרים וכתבי יד. למד בישיבת "עץ חיים" והיה ממקימי "כולל סלונים" של עדת הפרושים בירושלים. עמד בראש "ועד קהלי כנסת ישראל" שאיחדה את ועדי הכוללים בירושלים. בשנת 1897 הקים את "בית מדרש אליהו" להנצחת זכרו של הגאון מווילנה ובו ספריה תורנית גדולה. במשך 50 שנה הדפיס והוציא לאור למעלה מ-50 ספרים וחוברות מכתבי הגר"א, הדפיס את התנ"ך וספרי תפילה, קונקורדנציות, מפות ועלונים. באחרית ימיו התגורר בשכונת שפירא בתל-אביב. נפטר בירושלים ביום 23.7.1946 במלאת לו 73 שנים, ונקבר בהר הזיתים.

התמונה והמידע באדיבות אלי אשד
 http://www.notes.co.il/eshed/50217.asp

 

המקורות לעריכת המפה

לצורך הכנת המפה העברית החדשה, אסף סביבו המו"ל ר' אליהו לנדא את המקורות העבריים הטובים ביותר ואת האנשים המקצועיים ביותר שהיו בירושלים באותה תקופה. מפת לנדא מעודכנת ברובה לחודש אדר תרע"ה (מרץ 1915) ומבוססת על המקורות הבאים:
 

1. ספרו של ר' יהוסף שוורץ "תבואות הארץ".

יהוסף שווארץ (שוורץ) 1865 - 1804 היה חלוץ הגיאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל בעת החדשה. את עבודתו הוא פרסם בשנת תר"ה 1845 בספר "תבואות הארץ". [ספר זה הודפס מחדש בשנת 1900 ע"י אברהם משה לונץ, כולל הערות, איורים ותוספות שחלקם תורגמו מהמהדורה האנגלית שיצאה בשנת 1850. ‬ מהדורה מצולמת של ספר זה יצאה לאור בהוצאת "אריאל" בשנת 1979]. השמות העבריים במפה וחלק מן הטבלאות המופיעות בנספח מבוססים על ספרו של י. שוורץ.
 

2. עבודותיו ומפותיו של
ד"ר קונרד שיק (1822 – 1901)

ק. שיק בא לירושלים בשנת 1846 כמיסיונר פרוטסטנטי וארכיטקט. התגורר בבית תבור ברח' הנביאים ושרת כמהנדס המחוז של האדמיניסטרציה המוניציפאלית התורכית. ד"ר שיק תכנן בנינים ושכונות מגורים וכמו כן הצטרף כחוקר למשלחת החקר האנגלית - Palestine Exploration Society. ד"ר שיק פרסם בעצמו את מפת ירושלים וסביבותיה בשנת 1896. [ "Die Baugeschichte der Stadt Jerusalem", ZDPV Bd, XVII (1894/5)].
 

3. מפת ארץ ישראל מאת אפרים גרוור (גראווער) שפורסמה באודסה בשנת 1899.

מפה זו מבוססת כנראה על ספרו של שוורץ ויש בה תוספות של שמות ישובים עבריים מתקופת העלייה הראשונה. מיקום הישובים האלה מתוארים בספרו של אברהם משה לונץ. על הסיבות להכללתו של אפרים גרוור כמקור לעריכת מפת לנדא ראה כאן וגם ראה כאן.
 

4. עבודותיו של חוקר ארץ ישראל פ. הורוויץ.

פנחס הלוי בן מרדכי אייזיק איש הורוביץ, התגורר בטבריה ועלה לירושלים עם משפחתו בשנת 1895. בשנת 1908 הוציא לאור את המפה הצבעונית הגדולה "מפת ארץ ישראל וסוריא". פנחס הורוביץ נפטר בירושלים בשנת 1939. בנו, ישראל זאב (וולף) הלוי איש הורוביץ המשיך את מפעל חייו של אביו באיסוף מידע גיאוגרפי טיפונומי הכולל כ- 4000 שמות של מקומות מתקופות היסטוריות בארץ ישראל. כשלוש שנים לפני פטירתו של הבן ישראל זאב בשנת 1918 (בגיל 38) פורסמה עבודתו בספר "מחקרי ארץ אבותינו" [ירושלים, תרע"ה 1915], ובשנת 1923 הוציא לאור בנו, אברהם הורוביץ, חלק מן החומר שאסף (אותיות א – י) בספר אינציקלופדי מעניין המהווה השלמה לספרו של יהוסף שוורץ. [הורוביץ ישראל זאב הלוי, ארץ ישראל ושכנותיה: אנציקלופדיה גיאוגרפית-היסתורית לארץ ישראל, סוריא וחצי האי סיני. הוצאת טייטלבוים, ניו יורק. נדפס בוינה בשנת תרפ"ג 1923.]
 

5. ספרו ומפותיו של ד"ר קורט נברצקי משנת 1914.

קורט נברצקי חקר את הבסיס הכלכלי של התיישבות היהודים בארץ ישראל עד שנת 1914 ופרסם את התוצאות בספר עב כרס [Curt Nawratzki. Die jüdische Kolonisation Palästinas : eine volkswirtschaftliche Untersuchung ihrer Grundlagen. Publisher: E. Reinhardt, München 1914.]. המקורות למספרי התושבים בערים, שטח המושבות ומספר יושביהן כפי שמופיעים בנספח למפת לנדא, נלקחו בחלקם מספר זה.

 
 

ר' אליהו לנדא 1873 - 1946

ר' אליהו לנדא 1873 - 1946

ר' יהוסף שוורץ 1804 - 1865

ר' יהוסף שוורץ 1804 - 1865

ד"ר קונרד שיק 1822 - 1901

ד"ר קונרד שיק 1822 - 1901

ספר תבואות הארץ בעריכת לונץ

ספר תבואות הארץ בעריכת לונץ

הכותרת למפת אפרים גרוור 1899

הכותרת למפת אפרים גרוור 1899

עמוד השער לספרו של הורוביץ

עמוד השער לספרו של הורוביץ

ספרו של קורט נברצקי שנת 1914

ספרו של קורט נברצקי שנת 1914


 

התמונות של מפת שוורץ בהוצאת לנדא באדיבות המרכז לאספנות


         
להגדלת מפת
שוורץ בהוצאת לנדא
  לתאור הבדלים בין
מפת לנדא למפות אחרות
  לתאור תוכן הנספח
למפת שוורץ בהוצאת לנדא